Depolamada Gaz Yönetimi

Derim sonrası meyve ve sebzeleri mümkün olduğunca doğru fizyonimide tutmak üzere muhtelif teknikler uygulamaktadır. Bunlar hemen ve çabuk ön soğutma teknikleri ile başlayıp, fümügasyon ve benzeri kimyasal uygulamaları ve/veya muhafaza edildikleri soğuk odanın atmosferinin kontrol edilmesi ile sürdürmektedir.

Atmosfer kontrolü yaparken doğru ve hassas gaz ölçümü, nem ve sıcaklık kontrolü ve bunların birbirleri ile uyumu tasarlanarak sistemler kurulmaktadır. Bunun için azot üreticileri, karbondioksit temizleyicileri, etile kontrol cihazları ve basınç kontrolleri kullanılmaktadır.

Ürüne uygun menüler, gereğinde ultra düşük oksijen ve karbondioksit şok uygulamaları yapılmaktadır.

Muz sarartma, narenciye olgunlaştırma, özel üzüm depoları, kiwi muhafaza gibi uygulamalar sunmaktayız.