Taze Meyve Sebze

Taze Sebze ve Meyve, Çiçekçilik Hasattan başlayarak tüketime kadar ürünlerin tazeliğini korumak bir soğutma yarışına dönüşmektedir. Her ürün için gerekli olan doğru soğutma tekniği farklıdır. SiS-TeK, bu alanda önemli proje tecrübesini dünya literatürünü takip ederek desteklemektedir.
Bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar aşağıdaki başlıklarda toplanabilir:

  • Hızlı ön soğutma teknikleri, su ile soğutma, evaporatif soğutma
  • Ultra düşük oksijen, atmosfer kontrolü teknikleri (azot, etilen, oksijen ve fümigasyon kontrolü)
  • Nem ve hassas suhuhet kontrolü
  • Olgunlaştırma ve sarartma teknikleri
  • Geniş yapraklı sebzeler için vakum altında soğutma
  • Soğuk su ile soğutmada ilaçlama ve yıkama
  • Hava yönetimli patates muhafaza,


SiS-TeK hasat sonrası çözümleri alanlarındaki uzmanları ile birlikte geliştirmekte ve uygulamaktadır.