Otomasyon

Tesis Yönetim ve Kontrol Sistemleri

Soğutma tesisleriniz SiS-TeK soğutma ve kontrol sistemi ve endüstriyel PLC ve/veya PC-SCADA çözümleri ile kontrol edilmektedir. Hedef, tesisin yaşayan defrost ve termostat çevrimleri ihtiyaçlarına göre parametrik olarak ayarlanabilmesi, büyümelerde esnetilebilmesi, alarmların ve anlık parametrelerin raporlanması ile tesisin takibi ve olası işletme hatalarının izlenebilmesidir.

Tesise ait her kontrol değişkeni ile, istenilen çalışma noktası ve çalışma aralığı ayarlanır, bu değerlerin dışına çıkışlarda ikaz verilir. Alarm rapor dosyası ile tüm tesislere ait komple işletmenin teşhisi yapılabilir. Suhunet histogramarı ile soğutulan yerin kapı açılma, defrost ve termostat çevrimleri ile değişen suhunetleri bir eğri şeklinde gözlenebilir.

SiS-TeK, STC otomasyon çözümü ile ürünlerin tüm yaşam döngüsünü takip edilebilir kılmaktadır. SCORE otomasyon sistemi, PLC ve SCADA desteği ile işletmenizde üretilen ve depolanan ürünlerin suhunetini takip edebilmenizi sağlmaktadır. Ancak, ürünlerin tesisten çıktıktan sonra da takip edilebilmesi ve tüketiciye gerekli şartlarda korunarak ulaşmasının sağlanması da eşdeğer önemdedir.

SCORE ile entegre çalışabilen STC sistemi, lojistik sürecinde araçlarınızda ve market içi sabit dolaplarda suhunet ve lokasyon takibi yapmaktadır. Koruma şartlarının standart dışına çıkması halinde e-posta ve SMS ile uyarı veren sistem, koşulsuz müşteri memnuniyetine ve kalite misyonuna inanan yatırım sahipleri için vazgeçilmez olacaktır.

SiS-TeK ile skorunuz artsın.