Hakkımızda

SiS-TeK

1987 de kurulan şirketimizin misyonunu Türkiye’de konumuzda etkin ve bilgili personel yetiştirmek, bilginin paylaşımını sağlamak; sanayi soğutmasında güncel, yaşatılabilir ve enerji dostu tesisler tasarlamak, kurmak ve sektörü için örnek tesisler üretebilmektir.

Küresel kaynaklarla koşut yerel kaynaklarımızın etkin kullanımı, yaşam koşullarını paylaşan her insanın tartışılmaz ödevi ve görevidir. Kurmasını üstlendiğimiz soğutma sistemleri ana yatırımın destek teknolojisi olarak kullanılmakta, ancak hemen hemen her uygulamada sistemin en çok enerji kullanan bölümünü oluşturmaktadır. Kaynakların etkin kullanımı hedefimiz beraberinde ölçümleme, kayıt tutma ve bunlarla karar vericiye istatistiksel veri sağlama zorunluluğunu da oluşturmaktadır. Bu nedenle kurduğumuz sistemler hem bu koşulları sağlar hem de uzaktan kontrol edilebilir olarak PC – SCADA uygulamalarımız ile değişen işletme koşullarına göre tekrar programlanabilir bütünleştirilmektedir.

Kaynakların etkin kullanımını temin etmek için yalnızca doğru kontrol sistemleri yetmemekte, insan arabirimi için de sistemlerin genel kabul görmüş kurallara göre algılanması ve tasarlanması gerekmektedir. Bu nedenle SiS-TeK yönetimsel ISO sertifikalarını almış ve personelini bu ayrıntılarda sizlerin sistemi ile kolay tümleşiklik sağlamak üzere eğitmektedir.


Kısaca, geleceği dert ederek geleceğinizi teminat altına almanın sorumluluğu içerisindeyiz.