Kalite ve Çevre Yönetimi

Sanayi soğutması, işletmelerin ürün kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir mekanizmasıdır. İdealde çözümler yatırımın planlanması sırasında entegre edilmesi gerekirken, soğutma çözümü tamamlayıcı bir unsur olarak talep edilir. İşletme ve ülke ekonomimizde yatırımın ne kadar büyüyebileceği çoğunlukla doğru saptanmadığından, her kapasite arttırımı ihtiyacında soğutma tesisleri de yamalar halinde büyütülerek sisteme entegre edilmektedir.

Sektör tecrübesi ile birlikte yatırım planlaması ve sistem mühendisliği ekseninde doğru çözüme ulaşabilecek bu sorunlar ne yazık ki süreklilik kazanmıştır. Önerilen çözümlerin genellikle yatırımın optimizasyonu doğrultusunda değil ilk maliyeti düşürme ekseninde olması, ayrıca yatırıma hizmet veren firmaların yönlendirmesinin eksik ve yanlış doğrultua olması bu sorunu büyütmektedir.

Türkiye’nin üretebilir geniş sahaya ve üretebilir büyük bir nüfusa rağmen düşük üretimi ve kişi başına düşük milli geliri tezat oluşturmaktadır. Bu görüntü potansiyel fırsatları işaret etmekle birlikte, üretim ve tüketimdeki hassasiyeti de işaret etmektedir. Bir sektörde kazanç görüldüğünde artırılan üretim, zaman zaman beklenen tüketimin üzerine çıkmakta, bazen de tüketimi karşılıyamamaktadır. Eksik analiz ve planlama sonucu ortaya çıkan yukarıdaki tablo da yatırımcıyı, eğer pazarı hakkında sürekli ileriye dönük araştırmalar yapmaz ve güncel pazar koşulları ile davranırsa, zora sokmaktadır.

Yatırımların detayı, uygulama kalitesi ve personeli, yatırımın sürdürülebilirliğinin ve öne çıkabilmesinin göstergesi olmaktadır. Yatırım öncesinde, yatırımın tüm konularının entegre edildiği planlama ve mühendislik; eldeki sermaye kıstasından ziyade, yatırımın gerçek ihtiyacı yönünde değerlendirildiğinde ileride dar boğazlardan kurtulunmuş olacaktır. Her sektörde olduğu gibi güncel yönetim teknikleri kullanılmalıdır.

SiS-TeK, geniş aktivite alanına yayılan yüksek sektör tecrübesi ile bu hususta yol gösterici rol oynamaktadır.

Sonuç olarak, aynı hedeflerde birbirimizle yaşayan özelde farklı genelde entegre bir sistemin parçasıyız. Bizler hizmet tarafında yer almaktayız. Birimizin özensizliği bir diğerini domino prensibi ile etkilemektedir. Bu nedenle kalite ve detayı, yönetim ve uygulama endişelerimizi paylaşarak daha verimli, kârlı ve sürdürülebilir tesisler yaratmak zorunluluğumuz vardır